Wpływ interwencji banków centralnych na rynek walutowy

Banki centralne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu globalnej gospodarki. Dzięki swoim działaniom wpływają na stabilność finansową, inflację oraz wartość waluty krajowej. Interwencje banków centralnych mają bezpośredni wpływ na rynek walutowy, wpływając na wartość walut oraz kierunki inwestycji. Dlaczego banki centralne interweniują na rynku walutowym? Jednym z głównych celów banków centralnych Continue Reading