Składniki majątku podlegające egzekucji komorniczej

Działalność komorników sądowych cieszy się obecnie sporą popularnością wśród wielu wierzycieli na terenie naszego kraju.

Nic w tym dziwnego, ponieważ ich praca polega na skutecznym, często przymusowym, egzekwowaniu wyroków sądowych. Zwykle dotyczą one odzyskiwania należności, a czasami również eksmisji i innych postanowień polskich sądów. Okazuje się, że należne środki finansowe można odzyskać na wiele różnych sposobów. To dlatego komornicy są tak skuteczni, jeśli chodzi o swoją działalność egzekucyjną. Aby móc skorzystać z ich pomocy, konieczne jest jednak posiadanie sądowego nakazu i tytułu wykonawczego.

Składniki majątku podlegające egzekucji komorniczej

Różne składniki majątku, z których dokonuje się egzekucji

Oczywiście najwygodniejszą opcją jest odzyskiwanie środków finansowych w postaci gotówki i przelewów. Często dłużnicy sami przelewają stosowne kwoty na konto komornika. Ponadto istnieje możliwość zajęcia wynagrodzenia, emerytury, renty, różnych świadczeń albo konta bankowego z uwzględnieniem kwoty i świadczeń wolnych od egzekucji. W ten sposób można najszybciej odzyskać całą wymaganą sumę wraz z prowizją komornika i poniesionymi kosztami egzekucyjnymi.

Komornicy dość często zajmują też różnego rodzaju papiery wartościowe czy też wierzytelności. Oznacza to, że jeśli ktoś jest winien pieniądze dłużnikowi to komornik może powiadomić taką osobę lub podmiot o obowiązku zapłaty danej kwoty na rzecz komornika. Często takie zajęcia dotyczą zwrotów podatku, nadpłat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, itp. Dobrze jest więc pamiętać o wskazaniu takich składników majątku, z których komornik ma prowadzić egzekucję.

Oczywiście komornicy sądowi, tacy jak na przykład https://komornik-zielinska.pl/, mają również prawo do egzekwowania należności poprzez zajmowanie różnych ruchomości, czyli kosztowności, sprzętów domowych, pojazdów i innych przedmiotów należących do dłużnika. Inną opcją może być zajęcie nieruchomości, a nawet eksmisja osoby zadłużonej z danego budynku lub lokalu. Pozyskane w ten sposób nieruchomości i ruchomości są następnie spieniężane w ramach tak zwanej licytacji komorniczej.